سیل های صنعتی
سیل های صنعتی ایران
مرور برچسب

فن آوران پارسیان

روتاری جوینت

روتاری جوینت چیست؟ در این مقاله موضوعات زیر بررسی می شوند: روتاری جوینت چیست؟ روتاری جوینت چند کاناله چیست؟ اجزاء روتاری جوینت مکانیکال سیل در روتاری جوینت روتاری جوینت وسیله ای است که برای انتقال مایعات مختلف مانند:خنک…

مکانیکال سیل

مکانیکال سیل چیست؟ در این مقاله موضوعات زیر بررسی می شود: مکانیکال سیل چیست؟ انواع مکانیکال سیل نحوه انتخاب مکانیکال سیل مناسب مزایای مکانیکال سیل اورینگ ها مکانیکال سیل چیست؟ مکانیکال سیل (Mechanical Seal) یا آب بند مکانیکی،یکی از حساس…